Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností Pech & Partneři, s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Společnost Pech & Partneři, s.r.o. v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů a vůči nim vystupuje jako Zpracovatel pro Správce Broker Trust, a.s. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). V návaznosti na povinnosti Správce Vám předkládáme tento dokument, ve kterém Vás informujeme o způsobu, rozsahu a dalších podmínkách zpracování Vašich osobních údajů na našich webových stránkách.

Jaké osobní údaje na webu zpracováváme?

Na našem webu zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také koncového zařízení, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies.

V rámci kontaktních formulářů jsou potom zpracovávány tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, telefon a email.

Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracovatel zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

Zpracování, ke kterému nepotřebujeme Váš souhlas

  • optimalizace fungování webových stránek

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání.

Můžete nesouhlasit se zapisováním souborů cookies na svém zařízení pomocí odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste neprovedli odpovídající změny v nastavení prohlížeče, bude náš systém automaticky zasílat soubory cookies v momentě, kdy se přihlásíte na naše stránky.

Můžete vymazat soubory cookies zapsané ve svém zařízení, a to vymazáním historie vyhledávání v počítači. Můžete také vybrat prohlížení našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

  • za účelem plnění smlouvy resp. jednání o smlouvě

Odesláním kontaktního formuláře zpracujeme Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email a zadaný text. Tyto údaje potřebujeme pro snadnější kontakt s Vámi a pro zaslání nabídky Vámi poptávaných služeb.

Jaký je právní základ jejich zpracování?

Právním základem je v obou případech oprávněný zájem Zpracovatele a Správce spočívající v řádném fungování webu a v případě poskytnutí údajů skrze konktatní formulář jsou údaje zpracovány pro kontakt potenciálního klienta/poradce ohledně možností spolupráce s námi.

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme pro Správce Broker Trust, a.s. a uchováváme je převážně v rámci jeho systémů. V nezbytně nutné míře se na zpracování podílejí též zpracovatelé jako poskytovatelé IT služeb, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. V případě zpracování pro účely domluvení schůzky/poskytnutí služby mohou být Vaše údaje předány našim spolupracujícím poradcům, kteří jsou taktéž Zpracovateli pro Broker Trust, a.s.

Dále spolupracujeme se společnostmi Microsoft Clarity a Microsoft Advertising, abychom zachytili, jak používáte naše webové stránky a jak s nimi interagujete, prostřednictvím metrik chování, heat map a přehrávání relací, abychom vylepšili a uvedli na trh naše produkty/služby. Údaje o používání webových stránek jsou zaznamenávány pomocí souborů cookie první a třetí strany a další sledovací technologie k určení popularity produktů/služeb a online aktivity. Tyto informace navíc používáme pro optimalizaci webu, podvody/bezpečnostní účely. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše data, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft .“

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. Údaje z kontaktních formulářů budou automaticky smazány po 3 měsících od jejich poskytnutí.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů mám?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:

  1. právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
  2. právo přístupu ke svým osobnímu údajům;
  3. právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
  4. právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
  5. právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
  6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak mohu kontaktovat správce osobních údajů?

Kontaktovat Správce v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatnění Vašich práv, včetně odvolání souhlasu, lze písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Zpracovatele, na emailové adrese info@pechapartneri.cz nebo písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu sídla Správce nebo na e-mailové adrese centrala@brokertrust.cz.