Od našich klientů

Reference Jiřího Pecha

Finanční poradenství využívám asi 10 let, přičemž posledního cca 1,5 roku již výhradně prostřednictvím pana Jiřího Pecha. S ohledem na své předchozí negativní zkušenosti mohu srovnat úroveň, kvalitu a poctivost jeho přístupu.

Především má výborné odborné znalosti v oblasti financí a investic, pokud to mohu jako laik, nicméně již s jistými zkušenostmi, posoudit. Respektuje zájem klienta, jeho individuální potřeby, které se snaží uchopit a dle nich sestavit individuální portfolio. Nesnaží se klienta tlačit do uzavírání smluv, které by neodpovídaly jeho záměru ani přesvědčení. Naopak má zájem informovat o navrhovaném produktu tak, aby klient před svým rozhodnutím pochopil nejen princip a fungování investičního nástroje a perspektivu zhodnocení prostředků, ale také rizika, která jasně definuje a nijak nezamlžuje a nebagatelizuje.

Jedná se tedy o přístup, který pozitivně kontrastuje s mými předchozími zkušenostmi s poradci několika různých firem, kde největší roli pro výběr portfolia hrál především prospěch a zájem poradce, nikoli klienta. Zpětně nahlíženo jsem se setkala s manipulativním a účelovým chováním a podáváním zavádějících informací, což jsem zprvu jako neznalý klient, který jen důvěřoval poradcům, neměla šanci odhalit. Měla jsem i zkušenost s tím, že poradci byli často lidé v oboru začínající a jen povrchně znalí, často původně zcela jiných profesí a zpravidla s velkou pracovní fluktuací. Tomu odpovídal i neuspokojivý vývoj mých investic, i pozdější nutnost revize a rušení některých velmi nevýhodných smluv či vysoce rizikových produktů za cenu nákladových ztrát a ve spojitosti se změnou poradců také nemalé časové ztráty a úsilí.

Naopak jednání s panem Jiřím Pechem jsou založená na důvěře, jsou nejen věcná, protože je vždy předem perfektně připraven, jedná mile a ochotně, ale především při znalosti finančního prostředí umí vysvětlit srozumitelně a transparentně vše podstatné a odborně zodpovědět případné dotazy.  Aktivně komunikuje v jakékoli situaci, věci řeší rychle, s rozvahou a ochotou, a v neposlední řadě aktivně a pravidelně sleduje vývoj investic. Moje celková spokojenost s jeho prací je pak dána především samotnými výnosy z investic, které jsou po dlouhé době ziskové a korigují mi ztráty z předchozích let způsobené nekvalitními službami nejmenovaných firem a poradců.

Pan Pech k práci přistupuje nejen formálně s vysokou profesionalitou, ale i lidsky a eticky. Jeho osobní zodpovědný přístup, znalosti a zkušenosti a pracovní nasazení jsou dobrým předpokladem pro vybudování úspěšné, důvěryhodné a stabilní poradenské firmy.

Barbora G. – Doktorka

Reference Miloše Langa

V životě jsem se setkal s různými finančními poradci různých společností, kteří mne však nedokázali uspokojit svým přehledem, ani znalostmi. O své finance se snažím aktivně zajímat a nabídka výhodnějšího pojištění mne tak rozhodně neuspokojila. Pana Miloše Langa znám už dlouho a vím, že je tím člověkem, který je mi schopen odborně poradit, člověkem s ekonomickým myšlením a přehledem o naší i zahraniční ekonomice i širokých možnostech finančního trhu. Jeho názory a rady jsou tak vždy důležité pro mé rozhodování.

Ing. arch. Tomáš Kotlík – Architekt

Miloš se zajímá o investiční příležitosti již velmi dlouhou dobu, je to jeho opravdové hobby. Je velmi spolehlivý a dokáže poradit. Jeho služeb bych určitě využil.

Ing. Marek Zeidler – Divize obchodu a prodeje ČEZ

Reference Kristýny Linhartové

Jak se postarat o své finance
Před několika lety  jsem byl postaven před nutnost ochránit své úspory na stáří před inflací a i jinými krizovými vlivy. Při svých konzultacích jsem měl štěstí, že jsem se setkal s velmi obratnou odbornicí ve finančním poradenství slečnou Kristýnou Linhartovou, které jsem se svěřil se svým problémem. S její odbornou pomocí jsme rozložili mé portfolio do několika jí doporučených produktů podílových fondů. Musím konstatovat, že v dlouhodobém horizontu mé prostředky neztrácejí na hodnotě, ale vykazují trvalý  a bezpečný růst. S finančními službami slečny Linhartové jsem velmi spokojen a její služby mohu doporučit i ostatním případným klientům.

Jiří Fikar